Mongolia

Dette er Jens sin siste store tur med verdens urbefolkning. Urfolk på den nordlige halvkule har utspring fra Mongolia, og av 3 millioner innbyggere lever nesten 1 million mennesker her sitt tradisjonelle nomadiske liv. Turen blir vist i en ny TV-serie på NRK påsken 2024.

Jens i Mongolia

Målet med alle Jens sine turer til urfolk er å leve sammen med de, og som de. I Mongolia oppsøkte han nomadene og levde sammen med familier for å lære seg den mongolske tradisjonelle kulturen. Dette er mennesker som lever nesten helt selvforsynt, og hos mange familier var det bare mel og salt som fantes av kjøpte matvarer. Veldig mange av nomadene har også bare hest som fremkomstmiddel, og det var noe Jens aldri hadde prøvd før!