Grønland

På Grønland levde Jens fra mars til august med grønlandske jegere og familier.

Skjermbilde 2022-12-16 kl. 11.55.03

Denne ekspedisjonen som var i 2022 var en videreføring av Jens sin reise i Canada, der han bodde noen måneder med canadiske inuitter. Mye av den samme kulturen finner du på Grønland, og på nordvest-kysten i et område som kalles “Thule” lever grønlenderne fortsatt tradisjonelt med hundespann, kajakk og pelsklær. Veldig mange grønlendere lever fortsatt av jakt, fangst og fiske.